Medeni Studenec je ekološko čebelarstvo in vzrejališče čebeljih matic MS Carnica Queens v tesnem sodelovanju s čebelarstvom Hrastelj. Skupaj s čebelarstvom Hrastelj smo edini registrirani vzrejevalci čebeljih matic v Posavju.

V nadaljevanju je naša ponudba za leto 2020.

Gospodarske matice

Gospodarske matice so mlade matice vzrejene v tekočem letu, katerih linija je znana po materini strani – matičarji. Plemenilni okoliš je dolina reke Save, kjer okoliški čebelarji skrbijo za genetsko čistost kranjske čebele, sami pa tudi prispevamo najboljši genski material za trote.

Na voljo od začetka maja do začetka avgusta

Cena: 17 €

Matice s kontroliranim poreklom

So mlade matice vzrejene v tekočem letu z znanim poreklom po materini strani, troti pa so delno kontrolirani po očetovi strani. Plemenimo jih na plemenilni postaji Podskalica (Projekt VARUH), kjer v 6-kilometrskem kontroliranem radiju vsi čebelarji odbirajo trote po istem principu. S tem dosežemo veliko odbrano populacijo trotarjev. Selekcijske poti se izvajajo pri čebelarstvu MEDENI STUDENEC in čebelarstvu HRASTELJ ločeno.

Več o projektu VARUH si lahko preberete na http://apis-mellifera-carnica.eu/projekt-varuh-kranjske-cebele/

Na voljo od začetka junija do začetka avgusta
Zaradi velikega števila naročil je obvezna predhodna rezervacija.

Cena: 100 €

Prezimljene gospodarske matice

Na voljo pri čebelarstvu HRASTELJ. V sezoni 2021 pa bodo na voljo tudi pri čebelarstvu MEDENI STUDENEC.

Na voljo od aprila do junija

Cena: 20 €

Matičarji (2 leti stare matice)

Dve leti stare matice bodo na voljo v sezoni 2021.
Informacije in podatki o matičarjih sledijo …

Na voljo bodo v naslednji sezoni

Cena: še ni določena

Zreli matičniki

Cepljeno iz odbranih matičarjev potrjenih s strani kmetijskega inštituta Slovenije.

Na voljo od začetka maja do konca junija
Zaradi velika števila naročil in organizacije dela je potrebna predhodna rezervacija.

Cena: 5 €

Zakaj ravno MS Carnica Queens?

Značilnosti

• dobra orientacija
• dobra gradnja satja
• majhna poraba hrane čez zimo
• dober higienski nagon

Z

Selekcija na:

• mirnost
• velike donose medu
• živalnost – številčnost čebel
• hiter spomladanski razvoj