Od čebele do medu – od firbčnega* študenta do poklicnega čebelarja

* (zvedavega, radovednega, vedoželjnega)

Pot z vlakom od Sevnice do Ljubljane je dovolj dolga, da imaš čas za razmišljanje in opazovanje. Na poti so moj pogled pogosto pritegnili pisani zaboji, škatle in tradicionalni čebelnjaki – domovanja malih, pridnih žuželk. Knjigo Od čebele do medu sem si v knjižnici izposodil zgolj iz radovednosti, ta pa me je od knjižnih polic gnala naprej k vsakodnevnemu raziskovanju biologije čebel. A s čebelarsko knjigo se ne da posladkati čaja in padla je odločitev: kupil sem dve čebelji družini in čebelarsko obleko ter kot študent agronomije na Biotehniški fakulteti vpisal izbirni predmet čebelarstvo.

Konstruktivne debate in pozitivna spodbuda profesorja so bile dobra popotnica za začetek resnejše čebelarske poti. Študentska leta so bila tudi čas, ko sem spoznaval, kaj me osrečuje in izpolnjuje ter se odločal, kaj pravzaprav želim početi. In ko te delo navdihuje, spodbuja k dodatnemu učenju in v tebi vzbuja ustvarjalnost, stvari sedejo na svoje mesto … Začel sem z dvema, nadaljeval s sedmimi, danes pa čebelarim z 250 čebeljimi družinami.

Medeni Studenec beehive čebelnjak honey med Metelko

Čebelarstvo pa ni zgolj poklic. V tem načinu življenja se mi je pridružila tudi Sara, takrat še dekle, zdaj žena. Začela sva s pridobivanjem matičnega mlečka in vzrejo matic za lastne potrebe. Zaradi spleta okoliščin se po osmih letih uspešnega intenzivnega pridobivanja matičnega mlečka preusmerjava v vzrejo čebeljih matic. Najina odlika ni v tradiciji, kot bi se od čebelarjev skoraj pričakovalo, pač pa v drugačnem in svežem pogledu na čebelarstvo, včasih tudi izven okvirjev pričakovanega. Najino čebelarjenje temelji na biologiji čebel in izhaja iz pozornega opazovanja ter težnje po visoko kakovostnih čebeljih pridelkih. Zato sva se odločila za ekološko čebelarstvo.

Najina vizija je vrniti se nazaj k naravi, skrbeti za genetsko čistost naše kranjske sivke in ji omogočiti, da lahko pokaže svoje najboljše značilnosti in lastnosti. Od prve kapljice medu, ki smo se je takrat ponosno in z velikimi pričakovanji razveselili vsi zbrani družinski člani, je preteklo že več kot desetletje. V tem času je naš Medeni studenec nosil med, cvetni prah, propolis, matični mleček in različne mešanice čebeljih pridelkov.

Leta 2019 pa so v svet poletele najine prve čebelje matice iz ekološke vzreje. Tudi v novih izzivih in podvigih bova stremela k odličnosti in najboljši kvaliteti, ki bo preverjena z neodvisnimi testi in potrjena z eko certifikatom.

Zgodovina

2009 – začetek čebelarjenja in s tem vključitev v rejski program
2013-2019 – pridobivanje matičnega mlečka
2013 – vključitev v ekološko čebelarjenje
2014 – vzrejanje prvih matic za lastne potrebe in prva selekcija
2015 – intenzivnejša vzreja matičnikov za potrebe drugih čebelarjev
2017-2018 – sodelovanje v projektu SMARTBEES
2018 – sodelovanje pri idejni zasnovi plemenilne postaje Podskalica (projekt VARUH)
2019 – prvo plemenenje matic na plemenilni postaji Podskalica
2019 – povezovanje in sodelovanje s čebelarstvi Medovita, Medokošt in Hrastelj pri projektu VARUH

Miha Metelko

2012 – opravil nacionalno poklicno kvalifikacijo za čebelarja
2015 – diplomiral na Biotehniški fakulteti v Ljubljani s področja čebelarstva pri prof. dr. Janku Božiču
2016 – predsednik Priznane rejske organizacije – PRO
2017 – izobraževanje pri dr. Liebig in dr. Aumaier
2017 – mentor čebelarstva v osnovni šoli Boštanj
2019 – izobraževanje o umetnem osemenjevanju čebeljih matic na kmetijskem inštitutu Slovenije

Sara Metelko

2014 – diplomirala na Biotehniški fakulteti v Ljubljani s področja čebelarstva pri prof. dr. Janku Božiču