Tu je seznam projektov in partnerjev, s katerimi sodelujemo, da bi vam ponudili najboljše možne matice MS Carnica Queens.

Projekti

Projekt VARUH – Cilj projekta je ohranjanje in selekcija lokalne populacije čebel Apis mellifera carnica.

Projekt SmartBeesSmartBees je skupni raziskovalni projekt med 16 partnerji z univerz, raziskovalnih institucij in podjetij po vsej Evropi.

Partnerji

Čebelarstvo HRASTELJ – Selekcija in vzreja čebeljih matic SLObees v tesnem sodelovanju s čebelarstvom Metelko.

Čebelarstvo LEŠEK

MEDOKOŠT & MEDOVITA