SLObees, Čebelarstvo Marko Hrastelj

Selekcija in vzreja čebeljih matic SLObees v tesnem sodelovanju s čebelarstvom Metelko na območju Posavskega hribovja, predvsem krajevnih skupnosti Studenec (občina Sevnica) in Veliki Trn (občina Krško).

Predstavitev

1995 – začetek čebelarjenja
2004 – vključitev v rejski program
2005 – tečaj za vzrejevalce matic Zelenica 2005
2006 – sodelovanje na tekmovanjih mladih čebelarjev Posavja
2006 – spremljanje medenja za ONS na postaji Krško – Sevniško
2008 – začetek prodaje čebeljih družin na DB in LR 2/3 satju in vzreje matic
2015 – 2018 – sodelovanje v projektu SMARTBEES (nacionalna koordinacija in testiranje matic)
2018 – sodelovanje pri idejni zasnove plemenilne postaje Podskalica
2019 – prvo plemenenje matic na plemenilni postaji Podskalica
2019 – povezovanje in sodelovanje s čebelarstvi Medovita, Medokošt in Metelko pri projektu VARUH

Mag. MARKO HRASTELJ

2009 – znanstveni magisterij s področja čebelarstva pod mentorstvom prof. dr. Janka Božiča
2011 – mentorstvo dijakom za tekmovanja mladih čebelarjev, mentorstvo zaključnih nalog in somentorstvo
diplomskih nalog
2015 – tečaj pri dr. Liebig
2016 – član strokovnega sveta Priznane rejske organizacije (PRO)
2016 – nacionalna poklicna kvalifikacija čebelar
2016 – licenca za komisijo NPK čebelar
2017 – izobraževanje pri dr. Liebig in dr. Aumaier
2019 – nadomestni član komisije za potrjevanje čebelarskih mojstrov
2019 – izobraževanje o umetnem osemenjevanju čebeljih matic na Kmetijskem inštitutu Slovenije

Hrastelj Marko čebele bees

Spletna stran: Great Thorn Bees / Grossdorn Biene