SLObees, Čebelarstvo Marko Hrastelj

Selekcija in vzreja čebeljih matic SLObees v tesnem sodelovanju s čebelarstvom Metelko na območju Posavskega hribovja, predvsem krajevnih skupnosti Studenec (občina Sevnica) in Veliki Trn (občina Krško).

Hrastelj Marko čebele bees

Gospodarske matice

Gospodarske matice so mlade matice vzrejene v tekočem letu, katerih linija je znana po materini strani – matičarji. Plemenilni okoliš je dolina reke Save, kjer okoliški čebelarji skrbijo za genetsko čistost kranjske čebele, sami pa tudi prispevamo najboljši genski material za trote.

Na voljo od začetka maja do začetka avgusta

Cena: 17 €

Prezimljene gospodarske matice

Na voljo pri čebelarstvu HRASTELJ. V sezoni 2021 pa bodo na voljo tudi pri čebelarstvu MEDENI STUDENEC.

Na voljo od aprila do junija

Cena: 20 €

Zreli matičniki

Cepljeno iz odbranih matičarjev potrjenih s strani kmetijskega inštituta Slovenije.

Na voljo od začetka maja do konca junija
Zaradi velika števila naročil in organizacije dela je potrebna predhodna rezervacija.

Cena: 5 €

Predstavitev

1995 – začetek čebelarjenja
2004 – vključitev v rejski program
2005 – tečaj za vzrejevalce matic Zelenica 2005
2006 – sodelovanje na tekmovanjih mladih čebelarjev Posavja
2006 – spremljanje medenja za ONS na postaji Krško – Sevniško
2008 – začetek prodaje čebeljih družin na DB in LR 2/3 satju in vzreje matic
2015 – 2018 – sodelovanje v projektu SMARTBEES (nacionalna koordinacija in testiranje matic)
2018 – sodelovanje pri idejni zasnove plemenilne postaje Podskalica
2019 – prvo plemenenje matic na plemenilni postaji Podskalica
2019 – povezovanje in sodelovanje s čebelarstvi Medovita, Medokošt in Metelko pri projektu VARUH

Mag. MARKO HRASTELJ

2009 – znanstveni magisterij s področja čebelarstva pod mentorstvom prof. dr. Janka Božiča
2011 – mentorstvo dijakom za tekmovanja mladih čebelarjev, mentorstvo zaključnih nalog in somentorstvo
diplomskih nalog
2015 – tečaj pri dr. Liebig
2016 – član strokovnega sveta Priznane rejske organizacije (PRO)
2016 – nacionalna poklicna kvalifikacija čebelar
2016 – licenca za komisijo NPK čebelar
2017 – izobraževanje pri dr. Liebig in dr. Aumaier
2019 – nadomestni član komisije za potrjevanje čebelarskih mojstrov
2019 – izobraževanje o umetnem osemenjevanju čebeljih matic na Kmetijskem inštitutu Slovenije

Spletna stran: Great Thorn Bees / Grossdorn Biene